Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Quốc Oai đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đó, số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.